bilin:

>mavera:
isim, eskimiş (ma:vera:) Arapça m¥ver¥¢
1 .Öte.
2 .Görülen âlemin ötesi.


>nobran:
sıfat
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan:

"Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma."- S. F. Abasıyanık.

Yorumlar